Nieuwe leerlingen

Aanmelden

De school maakt met ouders die hun kind willen aanmelden bij de Morskring, of op zoek zijn naar een school voor hun kind, een afspraak om een informatie-ochtend bij te wonen. Dit gebeurt via deze website.

  • Is uw kind nog geen 3 1/2 jaar oud? Geef u op voor de informatie-ochtend.
  • Is uw kind tussen de 3 1/2 en 4 jaar oud? Neem contact op met administratie@morskring.nl
  • Is uw kind al 4 jaar of ouder? Neem contact op met directie@morskring.nl 

Vanwege de grote belangstelling voor de school is het belangrijk dat ouders hun kind tijdig aanmelden (in ieder geval vóór 1 maart van het daaropvolgende schooljaar). Dat geldt ook voor de ouders die al één of meerdere kinderen op school hebben.

Wanneer ouders hebben gekozen voor de Morskring, maken zij dit kenbaar via het voor-aanmeldformulier deel A. Dit betekent nog niet dat de leerling is ingeschreven.
Bij het definitief inschrijven van leerlingen gaan wij te werk volgens het convenant dat door alle schoolbesturen in Leiden is ondertekend. Daarin staat onder andere beschreven welke volgorde de school hanteert bij de definitieve inschrijving. Het convenant is op school ter inzage beschikbaar.

Tijdens de informatie-ochtend krijgt u een voor-aanmeldformulier deel A (als uw kind nog geen 3 jaar is) en een begeleidende brief mee, waarin de procedure aanmelden en inschrijven nog eens wordt uitgelegd.

Voor ouders, die al één of meerdere kinderen op school hebben, is een formulier aan te vragen bij de onderbouw-coördinator of administratie via SchouderCom. Zij hoeven niet opnieuw deel te nemen aan een informatie-ochtend. Maar, doe dit wel tijdig in verband met het aantal beschikbare plekken gedurende een schooljaar.