Roostervrije dagen

Op deze dagen hebben de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 geen school

Roostervrije dagen groepen 1 t/m 4

Vrijdag 21 oktober 2022
Maandag 14 november 2022
Maandag 6 februari 2023
Vrijdag 17 maart 2023
Vrijdag 26 mei 2023

Tijdens de viering van Leidens Ontzet op 30 september en Sinterklaas op 5 december werken wij met een continurooster en zijn alle leerlingen om 14.00 u vrij.
De Morskring is een sportactieve school.
Regelmatig gaan leerlingen van de Morskring naar het Technolab. Daar...