Medezeggenschapsraad

Deze raad, bestaande uit ouders en leerkrachten, is de gesprekspartner tussen school en bestuur en houdt zich met name bezig met de beleidsmatige kant van het onderwijs daar waar het de Morskring betreft.

De MR wordt in voorkomende gevallen gevraagd besluiten, te nemen door het bestuur, van advies of instemming te voorzien. Behalve de beleidsmatige kant van het onderwijs houdt de MR, in nauw overleg met het schoolteam, zich ook bezig met het 'klimaat' in de school.

Op grond van het aantal leerlingen bestaat de MR van de Morskring uit 8 leden. Daarvan vormen 4 de oudergeleding (OG) en 4 de personeelsgeleding (PG).

Onze school wordt ook in de GMR vertegenwoordigd. Dat is de Gemeenschappelijke MR onder het bestuur; Proo Leiden/Leiderdorp.  De GMR schakelt tussen MR en GMR. De Morskring wordt vertegenwoordigd door een personeels- of ouderlid. De periode 2022-2023 zal dit gebeuren door personeelslid Linda vd Meer.  U kunt haar voor vragen en/of opmerkingen bereiken via Social Schools.

Een samenvatting van de MR vergaderingen worden gedeeld in de Info's.

Mocht u één van de leden persoonlijk willen spreken, dan kan dit uiteraard. Via Social Schools kunt u de leden bereiken en ook staat het vrij om op het schoolplein of in de school een lid aan te spreken.
U bent welkom.

De MR bestaat uit de volgende leden:
Sander Fase (og)
Jessica Seraphin (og)
Linda van der Meer (pg, voorzitter)
Renk Jan Vissers (pg)
Audrey Bonnet (pg, secretaris)
Joëlle Bosscher (og)
Anne van Dijk (pg)
Angelique Logtenberg (pg)