Studiedagen

Op de volgende studiedagen werken alle leerkrachten gezamenlijk aan de ontwikkeling van de school.

Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij.

Woensdag 30 september 2020 
Dinsdag 3 november 2020 
Donderdag 21 januari 2021 
Vrijdag 2 april 2021 (Goede Vrijdag) 
Maandag 21 juni 2021