Ouderportaal

Voor de oudercommunicatie gebruiken wij Social Schools. Installeer de app of log in via de webpagina.
Klik hier: https://login.socialschools.eu/
Kies vervolgens de knop "inloggen" links boven op het scherm.