Morskring ‘Dam’

(onder- en middenbouw)

Adres: Damlaan 1 2332 XG Leiden

Telefoon: 071-5760852

Morskring ‘Storm’

(bovenbouw)

Adres: Storm Buysingstraat 18A 2332 VW Leiden

Telefoon: 071-5760853

Ziekmelding

Is uw kind ziek en het kan niet naar school, dan bent u verplicht dit vóór half 9 te melden. U kunt naar school bellen of iemand een briefje meegeven.

In de meeste gevallen krijgt u de conciërge aan de lijn. Vertel hem/haar ook in welke groep uw kind zit. Het ziekmelden door een vriendje, vriendinnetje, broertje of zusje is niet toegestaan. Ook accepteren we niet dat kinderen zelf bij de leerkracht komen melden dat hij of zij naar bijv. de dokter of de tandarts moet. Dit moet echt door de ouders gebeuren. Als uw kind op school is en zich niet lekker voelt of ziek is, neemt de leerkracht contact op met een van de ouders of verzorgers om hem/haar eventueel op te laten halen. Zonder toestemming van de ouders of verzorgers laten wij zieke kinderen niet op eigen gelegenheid of met hulp van iemand anders naar huis gaan.

Aanmelden nieuwe leerlingen

De schoolleiding maakt met ouders die hun kind willen aanmelden bij de Morskring, of op zoek zijn naar een school voor hun kind, een afspraak om een informatie-ochtend bij te wonen.
Vanwege de grote belangstelling voor de school is het belangrijk dat ouders hun kind tijdig aanmelden (in ieder geval vóór 1 maart van het daaropvolgende schooljaar). Dat geldt ook voor de ouders die al een of meerdere kinderen op school hebben. Wanneer ouders hebben gekozen voor de Morskring, maken zij dit kenbaar via het aanmeldformulier. Dit betekent nog niet dat de leerling is ingeschreven. Bij het definitief inschrijven van leerlingen gaan wij te werk volgens het convenant dat door alle schoolbesturen in Leiden is ondertekend. Daarin staat ondermeer beschreven welke volgorde de school hanteert bij de definitieve inschrijving. Het convenant is op school ter inzage beschikbaar. Tijdens de informatie-ochtend krijgt u een aanmeldformulier en een begeleidende brief mee, waarin de procedure aanmelden en inschrijven nog eens wordt uitgelegd.

Informatie-ochtend

De schoolleiding maakt met ouders die hun kind willen aanmelden bij de Morskring, of op zoek zijn naar een school voor hun kind, een afspraak om een informatieochtend bij te wonen. Tijdens dit onderhoud krijgen de ouders informatie over de school: over de doelstellingen en uitgangspunten van ons onderwijs, de wijze van werken, de organisatie, de schoolbevolking, de schoolregels, de mensen die er werken etc. Vervolgens worden de ouders door het schoolgebouw rondgeleid. Omdat ook alle groepen worden bezocht en de ouders de school daardoor volop in bedrijf kunnen zien, krijgen zij een goede indruk van de werkwijze, de organisatie en de sfeer binnen de school. Zij maken daarbij kennis met de leerkrachten en leerlingen.

De ervaring leert dat de informatie-ochtend voor kinderen erg lang duurt. Om te zorgen dat wij zo goed mogelijk met belangstellende ouders in gesprek kunnen gaan, verzoeken wij hen dan ook geen kind(eren) mee te nemen naar de informatiebijeenkomst.

LET OP!!! Omdat we zeer binnenkort overgaan op een nieuwe website, kunt u zich alleen nog opgeven voor de informatie-ochtenden van december en januari. 

 

 

 

Klik op datum om te reserveren.

Privacy website

Kijk hier voor onze privacy toepassingen van deze website.