Goed onderwijs als sleutel voor de toekomst!

31-01-2020

De Morskring staakt! Samen met andere scholen van openbaar onderwijs Leiden vinden we dat er structureel aandacht moet zijn voor het lerarentekort en de werkdruk in het onderwijs.

Om op een positieve manier aandacht te vragen voor de problematiek organiseerde ons bestuur PROOLeiden Leiderdorp samen met het stedelijk Gymnasium Leiden en Scholengroep Leonardo Da Vinci een Leids onderwijsevenement.
Het doel van deze dag was om de aantrekkelijkheid van het leraar- en docentschap onder de aandacht te brengen.

Teamleden van de Morskring gingen met collega's in gesprek, deelden zorgen met elkaar, lieten zich inspireren en zochten naar concrete mogelijkheden om de urgente vraagstukken aan te pakken.
Het thema 'versterking van samenwerking' kwam in de verschillende workshops en lezingen veel terug. Het lijkt, naast de grote behoefte aan extra geld en middelen, een sleutel tot succes om te komen tot structurele oplossingen.  

Ook bezochten Morskringcollega's de landelijke manifestatie of kwamen we op school bij elkaar om te brainstormen over de invulling van ons mooie vak op De Morskring.
Een school waar we trots op zijn!
Vragen als: 'Waar worden wij blij van? Wat veroorzaakt de werkdruk en hoe kunnen we zaken op school anders inrichten, om deze druk te verminderen?' kwamen ter tafel. Dit alles om de kwaliteit van ons onderwijs aan kinderen te kunnen blijven garanderen.

"Zodat wij kunnen bieden, wat zij verdienen…"
En ook hieruit blijkt: we kunnen dit niet alleen... Teamleden hebben elkaar nodig, de kinderen zelf zijn nodig, maar ook de ouders en de overheid!
Want: leren doen we samen, richting de toekomst.
Wij blijven ervoor gaan!