Inmiddels zijn we in de zevende week van het schooljaar 2018-2019 beland.
De groepen zijn gewend aan elkaar en weer helemaal op dreef.

We hebben de viering van Leidens Ontzet achter de rug met een heerlijk en zeer goed verzorgde hutspotmaaltijd door de Ouderraad op school.

Deze weken staan in het teken van de Kinderboekenweek, met als thema: Kom erbij! We werken over vriendschappen en lezen samen heel wat af. Ook werd er door leerkrachten voorgelezen in diverse klassen, maar óók door leerlingen in andere groepen. Zo kwamen leerlingen uit de groepen 8 naar Dam om daar mooie verhalen te laten horen uit verschillende boeken.

Op Storm waren de groepen vorig schooljaar al gestart met het werken met Chromebooks. Dit wordt nu uitgebreid en verdiept. En op Dam zijn de klassen gestart met het ICT-circus. De kinderen en leerkrachten leren samen om te werken met verschillende programmeerbare materialen, zoals BeeBots, Ozobotjes en Cubetto. Het valt erg goed in de smaak en de groepen zijn er flink mee bezig!

Na de herfstvakantie gaan we schoolbreed starten met Engels. Voorgaande jaren startten de kinderen pas in groep 7 met Engels, maar na een cursus en onderzoek door enkele leerkrachten gaan we vanaf dit jaar al vanaf groep 1 aan de slag met deze vreemde taal. In de groepen 1 t/m 3 zal dit spelenderwijs gaan en de nadruk liggen op het durven spreken in een andere taal. Dit door middel van prentenboeken, liedjes en spelletjes. In groep 4 zal al wat meer geschreven gaan worden, maar ook hier met de nadruk op het praten met elkaar. En vanaf groep 5 gaan de klassen echt met werkboeken aan de slag.
We’re looking forward to it!