Wat is dit schooljaar weer omgevlogen……. en wat is er weer veel gebeurd.

Denk aan praktische zaken als:

Locatie Dam

  • De strippenkaarten voor de Kinderkantine die nu ook elektronisch afgerekend kunnen worden.
  • De aanleg van wifi en plaatsing van 2 nieuwe digiborden in de groepen 3.
  • In de zomervakantie zullen de ramen aan de pleinzijde worden vervangen door dubbelglas en worden de gangen geschilderd.

Locatie Storm

  • Begin dit schooljaar hebben we onze intrek genomen in een fantastisch mooi nieuw schoolgebouw aan de Storm Buijsingstraat.
  • Er zijn 2 computerkarren aangeschaft met in totaal 60 chromebooks. De leerlingen, maar ook de leerkrachten, zijn erg enthousiast.
  • Na de sloffen-pilot is er besloten dit te continueren.
  • De leerlingen hebben moodboards en maquettes gemaakt ter inspiratie voor het nieuwe speelplein dat gerealiseerd gaat worden.
  • Op dit moment wordt de achterzijde van het schoolgebouw voorzien van tegels, zodat de fietsen na de vakantie achter het gebouw kunnen worden geplaatst.

Geheel niet onbelangrijk bleven we ook onderwijsinhoudelijk in beweging: Kindgesprekken zijn gecontinueerd, de eerste stappen omtrent invulling van lesinhouden met chromebooks zijn gestart, ons leerteam hoogbegaafheid stelde een beleidsplan op, er is een beleidsplan voor cultuureducatie gemaakt, borgden we onze GIP-leerlijn en gaan we volgend jaar starten met Engels in alle groepen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de vele excursies, uitstapjes, museumbezoeken, het onvergetelijke groep 8 programma, etc. die onze leerlingen hebben mogen ervaren.

Ook niet te vergeten de ondersteunende hulp van de ouders van de Ouderraad bij het 3 oktoberfeest, de kerstmaaltijd, het paasontbijt, de sportdagen en natuurlijk bij de projectavond. Het meedenken van onze leden in de Medenzeggeschapsraad en het samenwerken met alle ouders en leerlingen op onze school.

Kortom, het wordt tijd voor een pauze na al deze inspanningen.
Graag informeren we u in het nieuwe schooljaar over de verdere ontwikkelingen.

Ik wil u allen mede namens het gehele team een fijne en rustige vakantie toewensen en zie ik u graag terug op maandag 27 augustus.

Met vriendelijke groet,

Jan Diebels
Directeur
OBS De Morskring