Vrijdag 15 september hebben we gezamenlijk een feestje gevierd op locatie Storm.

Op het plein van Storm verzamelden alle groepen zich om samen een super grote vuurpijl af te steken. Maar… de vuurpijl ging niet af! Er moest een andere oplossing gezocht worden. Nadoen van het afsteken? Mislukte ook! Toen werd er gelukkig een doos gevonden met allerlei confetti-pijlen. De kinderraad werd uitgenodigd om op het bordes te komen. En met de hele school telden we af van 10 tot 0 en met enkele harde klappen werd de start op Storm gevierd.

We zijn ontzettend trots op deze prachtige locatie. Een mooie entree, een schitterende aula, verbrede gangen en klaslokalen met verschillende eigen kleurschakeringen. Het is een schoolgebouw om samen te leren, samen te vieren en samen te groeien.