Op de laatste schooldag van 2016 kwam de Kinderraad bijeen om te vergaderen. De raad heeft zich gebogen over het thema voor het schoolproject in het voorjaar van 2017. Vele ideeën werden besproken. Ook lieten de leden zien dat zij de belangen van de klas en de school goed kunnen behartigen. Zo namen zij in de stemronde niet alleen ideeën of argumenten uit de klas mee, maar dachten zij ook na over de geschiktheid van het thema voor alle leeftijden.

Benieuwd wat het thema wordt? Nog even geduld… Meester Jan en juf Saskia zullen de argumenten uit de brainstormsessie goed bekijken en de stemmen tellen. Na de kerstvakantie wordt het onderwerp bekend gemaakt. Spannend!