Afgelopen week hebben er weer enkele sportclinics plaatsgevonden. Meester Sjoerd, onze combinatiefunctionaris, organiseert deze clinics in samenwerking met verschillende sportscholen in Leiden.

Deze keer konden de kinderen uit de groepen 1 t/m 5 aan de slag met judo. Ze leerden onder andere op zachte matten om elkaar beet te houden, om te duwen en om goed te vallen en rollen. De oudere groepen hadden zelfverdediging. Dit gebeurde in een naschoolse activiteit, ook wel de NSA genoemd.

Door de kinderen op een leuke en snelle manier met verschillende sporten te laten kennismaken op school, hopen wij de kinderen te enthousiasmeren om thuis ook sportief aan de slag te gaan.

Aan het begin van het schooljaar hebben de kinderen een folder meegekregen over verschillende sporten in en om Leiden. U kunt uw zoon of dochter nog steeds opgeven voor een korte kennismakingscursus. U kunt hier een kijkje nemen.

Naast de clinics werken we ook samen met de Leidse Hogeschool. Zo komen er deze week en in de derde week van januari PABO-studenten lessen verzorgen aan de kleutergroepen. Onder leiding van een docent van de PABO leren de studenten om jonge kinderen op een gerichte manier aan het bewegen te krijgen.

Zo ziet u maar, we blijven als school in beweging!