Afgelopen week hebben voor de groepen 3 tot en met 8 de kennismakingsgesprekken plaatsgehad.
Het was voor zowel de ouders als de leerkrachten een nieuwe opzet, die de informatie-avond vervangen heeft.
We mogen tevreden terugkijken op deze gesprekken. Op een ongedwongen manier luisterden de leerkrachten naar de verhalen van de ouders over hun kinderen. Zeker in de hogere groepen, waar de kinderen veelal zelfstandig naar school komen, was het prettig om met elkaar kennis te maken.
Volgend schooljaar zeker weer.