Zongebruinde snoeten, nieuwe tassen, vakantieverhalen, omhelzingen van klasgenoten, maar bovenal blije gezichten op de eerste dag van het nieuwe schooljaar.
Vorige week hebben de juffen en meesters hard gewerkt om de start van dit schooljaar zo plezierig mogelijk te laten verlopen.
Zowel op locatie Storm als op locatie Dam was er sprake van een gemoedelijke en vrolijke sfeer. Ook ouders kwamen enthousiast de school in, om kennis te maken met de nieuwe leerkracht en het lokaal te bewonderen waarin hun kind komend schooljaar door zal brengen.
Uiteraard zullen de gebouwen komende tijd nog meer opgfleurd worden met kunstwerken en versieringen van de leerlingen.
Binnenkort verschijnt onze nieuwsbrief ‘Morskring-Info’ via het digitale ouderportaal ‘Schoudercom.’
Voor nu willen wij u alvast van harte welkom heten in het nieuwe schooljaar.
Wij hebben er zin in! U toch ook?

Het team van de Morskring