Aan het einde van het schooljaar zijn er voor de school een hoop beleidsmatige zaken te regelen.

De Medezeggenschapsraad, bestaande uit oudergeleding en personeelsgeleding, denkt dan graag mee. Maandag 13 juni was de laatste vergadering van dit schooljaar. Zaken als formatie, renovatie Storm, invulling nieuwe oudergesprekken, de jaarplanner en vakantieregeling stonden dit keer op de agenda.

Hierbij willen we de MR hartelijk bedanken voor de wederom positief kritische blik in het afgelopen schooljaar.

In week 24 worden alle ouders via de Morskring Info op de hoogte gebracht van bovenstaande zaken.