De presentatieavond van ons schoolproject ‘Morskring aan Zee’ is massaal en met groot enthousiasme bezocht door ouders, kinderen en andere belangstellenden. We kunnen dan ook terugkijken op een zeer geslaagde afsluiting van ons project.

Vanaf deze plaats willen we iedereen (ook de ouders die hebben gezorgd voor een goed gevulde hapjeskraam) bedanken voor alle geboden hulp en inzet.

Dit geldt in het bijzonder voor de mensen van onze Ouderraad. Mede dankzij hen was het voor ons weer mogelijk een dergelijk evenement te organiseren.

Wij kijken er met een voldaan gevoel op terug. Bedankt daarvoor!

Het team van de Morskring