Schoolproject “Morksring aan Zee”

Direct na de meivakantie zijn alle groepen gestart met het jaarlijkse schoolproject. Dit jaar hebben we gekozen voor het thema ‘water en zee’. Een titel voor het project was dan ook snel gevonden: “Morskring aan Zee”

Op de meest uiteenlopende manieren wordt het thema in alle groepen uitgewerkt, waarbij naast het inhoudelijke vooral ook het creatieve aspect volop aan bod zal komen. Uiteraard vinden er vele uitjes en activiteiten plaats. Denk daarbij aan een bezoek aan Naturalis en het strand. Ook verschillende ouders komen langs om te helpen of om iets te vertellen over het thema. De groepsleerkrachten houden u op de hoogte van de specifieke activiteiten van de groep(en) van uw kind(eren).

Op woensdagavond 25 mei sluiten we af met een presentatieavond. Deze duurt van 18.00 uur tot 19.30 uur. Op deze feestelijke avond is op de locaties ‘Storm’ en ‘Dam’ het werk van de kinderen te bewonderen. Tevens organiseert de Ouderraad een grote loterij. Gaat u mee naar Morskring aan Zee? U bent van harte welkom!